Duurzaamheid bij Thorlux

Onze bijdrage aan een duurzame leefomgeving

Wat is duurzaamheid bij Thorlux? Al sinds 2012 produceert Thorlux klimaatneutraal. Onze status wordt door een onafhankelijke partij beoordeeld in overeenstemming met de ISO 14064-1 norm. Dit is een internationale norm voor het kwantificeren en rapporteren van broeikasgasemissies. Door het blijven voldoen aan deze norm verzekeren wij onze klanten wereldwijd ons te blijven inzetten voor een duurzame leefomgeving.

Milieu-impact tot een minimum beperken

Wij zetten ons in om de milieu-impact van onze productieprocessen en onze producten tot een minimum te beperken. De energie die wordt gebruikt in de fabriek komt 100% van hernieuwbare energiebronnen, 80% van ons afval wordt gerecycled en 40% van onze bedrijfsauto’s zijn elektrisch of hybride. Het beleid wat wij met elkaar hebben afgesproken is ‘volledig elektrisch’. Alle auto’s die vervangen moeten worden de aankomende jaren, worden vervangen door elektrische auto’s. Maar zelfs met de meest verantwoorde aanpak kunnen we niet voorkomen dat er kooldioxide (CO₂) vrijkomt tijdens onze fabrieks- en verkoopactiviteiten en het gebruik van onze armaturen door klanten. Deze uitstoot wordt gecompenseerd door het planten van bomen in ons eigen bos!

Wat betekent dat CO₂- neutraal zijn?

CO₂-neutraal zijn betekent dat Thorlux de CO₂-uitstoot die het genereert (scope 1 en 2 van het Greenhouse Gas Protocol) compenseert door zijn bedrijfsactiviteiten. In 2009 heeft Thorlux Lighting een ambitieus CO₂-compensatieplan opgesteld om deze emissies te helpen compenseren. Thorlux is eigenaar van 215 hectare grond waar sinds 2009 149.849 bomen zijn gepland. Als deze bomen volgroeid zijn compenseren zij samen 32.000 ton CO₂. Totaal heeft deze locatie ruimte voor 193.500 bomen, samen goed voor het compenseren van 41.700 ton CO₂, dat bost lekker bij!

CO₂-neutrale productie

Onze producten worden vervaardigd volgens de strengste kwaliteitsnormen en op de meest milieuvriendelijke manier. Wij passen energiezuinige lichttechniek en recyclebare materialen toe. Efficiency in productie, opslag en transport leidt tot een duurzaam eindproduct. Bij het ontwerpen van onze producten wordt er kritisch gekeken hoe het percentage afval zo laag mogelijk kan zijn. Ons doel is om tijdens alle fasen van het productieproces zo min mogelijk CO₂ uit te stoten. Zo proberen we bij te dragen aan een CO₂ neutrale toekomst.

Optimaal productieproces

97% van onze armaturen worden geproduceerd in het Verenigd Koninkrijk in onze fabriek in Redditch, Worcestershire. Dit zorgt ervoor dat er volledige controle is over het productieproces. Ook hebben wij op deze manier controle over het hoeveelheid energieverbruik en de mate van verspilling van materialen. 80% van ons afval wordt gerecycled. Onze ambitie is dit percentage te verhogen naar meer dan 90% in het eerste kwartaal van 2023. Dat is duurzaamheid bij Thorlux.

CO₂ compensatie

Lees meer over hoe we onze CO₂ uitstoot compenseren.

Whitepaper energiebesparingsplicht

Alles weten over de energiebesparingsplicht en hoe wij je daarbij kunnen helpen?

SmartScan

SmartScan lichtregelsysteem

SmartScan is een revolutionair draadloos systeem dat het mogelijk maakt alle verlichting online en centraal te sturen en monitoren.

Human Centric Lighting

ColourActive (Human Centric Lighting)

ColourActive maakt gebruik van moderne led-technologie om zo de natuurlijke dag- en nachtcyclus na te bootsen.

Verminderen van verpakkingen

Er wordt hard gewerkt aan het elimineren van kunststoffen, het vergroten van het aandeel gerecyclede materialen en het verminderen van onze verpakkingen. Alle kartonnen verpakkingen zijn gemaakt van gerecyclede bronnen en worden bij ons in de fabriek gerecycled of hergebruikt. Eerder werd er tape gebruikt op vinylbasis, deze zijn vervangen voor tape op papierbasis. Thorlux is overgestapt van papieren naar digitale installatiehandleidingen, waarmee meer dan 1,3 miljoen vellen papier per jaar worden bespaard, wat overeenkomt met 131 bomen. Door een QR-code op de verpakking of het product te scannen, hebben gebruikers toegang tot installatie-informatie voor zowel de armatuur als het lichtregelsysteem. Alle gedrukte productliteratuur is gemaakt van materiaal uit goed beheerde, door de Forest Stewardship Council (FSC) gecertificeerde bossen en andere gecontroleerde bronnen.

Onze toekomstplannen

Ons doel is om uiteindelijk nul CO₂-uitstoot te bereiken. Hiervoor hebben we een verantwoord en geloofwaardig plan nodig. We beginnen eerst met het vaststellen van onze CO₂-uitstoot. Het doel is om deze gegevens in kaart te hebben halverwege 2023. We werken hiervoor samen met een onafhankelijke externe specialist om onze scope 3-emissies te berekenen. Scope 3-emissies omvatten alle indirecte emissies van Thorlux-activiteiten, van bronnen die het niet bezit of beheert. Denk hierbij onder andere aan de emissies die uitgestoten worden door onze leveranciers. Het doel is om ambitieuze, op wetenschap gebaseerde doelen te stellen die zijn afgestemd op het beperken van de opwarming van de aarde. Hiervoor is het noodzakelijk dat Thorlux haar CO₂-uitstoot gaat terugdringen naar nul.

Verklaring slavernij en mensenhandel

Als bedrijf leggen wij ons erop toe om alles te doen wat we kunnen om slavernij en mensenhandel tegen te gaan. Ons bedrijfsbeleid en onze bedrijfsprocedures werken we bij en we implementeren systemen die onze nultolerantie-aanpak weerspiegelen. Daarbij moedigen we onze leveranciers aan onze waarden over te nemen en zich bij onze instelling omtrent deze zaak te voegen. Ook geven we training om te zorgen voor een hoger kennisniveau en promoten een bedrijfscultuur waarin een duidelijke en ferme houding tegen moderne slavernij en mensenhandel wordt behouden. Het beleid rondom slavernij en mensenhandel hebben wij samengevat in een verklaring. Klik hier om de beleidsverklaring te downloaden.

Onze weg naar Net-Zero

De FW Thorpe Group is officieel erkend als CO₂-neutraal*, met systemen voor reductie, meting en gecertificeerde compensatie in gebruik sinds 2012. Een beoordeling door een externe partij biedt onafhankelijke verzekering van de langdurige inzet van de groep voor duurzaamheid in al haar wereldwijde activiteiten. CO₂-neutraal betekent dat FW Thorpe Plc de CO₂-uitstoot die het genereert door haar zakelijke activiteiten (scope 1 en 2 van het Greenhouse Gas Protocol) compenseert.

Initiatieven

FW Thorpe Plc is een CO₂-neutraal bedrijf door een combinatie van maatregelen. Bedrijfsbrede initiatieven zoals het minimaliseren van energieverbruik, zelfopwekking van hernieuwbare energie via zonnepanelen en het inkopen van hernieuwbare energie hebben de CO₂-uitstoot van de groep verminderd, terwijl bomen in het bekroonde bebossingsproject voor CO₂-compensatie van de groep de overgebleven CO₂ absorberen.

Het uiteindelijke doel is om tegen 2040 netto nul te bereiken, tien jaar voor het streefdoel om tegen 2050 netto nul broeikasgasemissies te bereiken.

Aanpak

In 2022 startte FW Thorpe een grondig proces voor gegevensverzameling om haar volledige CO₂-voetafdruk te berekenen, inclusief activiteiten stroomopwaarts en stroomafwaarts, zoals die in zijn leveranciers- en klantrelaties. Het plan voor vermindering van de CO₂-emissie van de groep is in lijn met het Parijse Akkoord 1,5°C-scenario (reactief), en de volledige scope 1, 2 en 3 emissies voor het basisjaar 2021, 2022 en het lopende boekjaar 2023 zijn berekend. Op de website van Fw Thorpe Plc staat meer informatie over de groepsdoelstellingen.

Medewerker Famostar algemeen
Heb je een vraag over dit onderwerp?
Neem direct contact op met Thorlux

Op weg naar een CO₂ neutrale toekomst

Wil je meer weten over hoe wij werken aan een CO₂ neutrale toekomst?

Duurzaamheid bij Thorlux
MVO
Lichtoplossingen bij Kentalis

Thorlux zorgt voor de verlichting bij Kentalis onderwijs in Doetinchem

Kentalis Doetinchem is een school voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. De verlichting was toe aan vervanging en er werd gekozen voor SmartScan verlichting van Thorlux. Door de vervanging van tl naar led wordt er een aanzienlijke besparing gerealiseerd.