Koolstofcompensatie bij Thorlux

Thorlux wil haar impact op het milieu zoveel mogelijk minimaliseren, maar zelfs met alles wat we doen ontsnapt er een deel CO₂. In 2009 heeft Thorlux in het Verenigd Koninkrijk een plan opgezet voor de koolstofcompensatie bij Thorlux.

De impact op het milieu minimaliseren

CO₂ wordt gezien als de grootste veroorzaker van de klimaatverandering, daarom streeft Thorlux ernaar om het energieverbruik van haar producten te minimaliseren. Zowel direct tijdens productie- en verkoopactiviteiten als indirect via de gebruikers van zijn producten. Verlichting is namelijk goed voor 20% van het energieverbruik wereldwijd. Door armaturen te ontwerpen en produceren die zo energiezuinig mogelijk zijn, zijn er minder armaturen nodig en wordt het stroomverbruik verminderd. Zo wil Thorlux bijdragen aan een CO₂ neutrale toekomst.

Wat is een koolstofvoetafdruk?

Dit is de maatstaf voor de hoeveelheid CO₂ en andere broeikasgassen die worden uitgestoten door een menselijke activiteit of die zich ophoopt gedurende de volledige levenscyclus van een product of dienst. Een productieproces of verlichtingsinstallatie heeft altijd een ecologische voetafdruk.

Wat is CO₂ compensatie?

CO₂ compensatie is de compensatie van CO₂ uitstoot door gelijkwaardige besparingen elders. Koolstofcompensatieprojecten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit de installatie van energiebesparende apparaten in ontwikkelingslanden, de investering in programma’s voor hernieuwbare energie, zoals windparken of boomplantprogramma’s.

Wat doet Thorlux?

Thorlux heeft ervoor gekozen om bomen te planten. Bomen en andere planten nemen tijdens de fotosynthese CO₂ op. Een volwassen boom kan gedurende zijn leven ongeveer 1 ton CO₂ opnemen. In Wales, nabij Devauden in Monmouthshire heeft Thorlux sinds 2009 al meer dan 165.000 bomen geplant. Het gaat hierbij om inheemse soorten, zodat ze de natuurlijke omgeving verbeteren en een habitat vormen voor de inheemse fauna. Duurzaam bosbeheer zorgt ervoor dat de bomen goed groeien en op geschikte tijdstippen worden geoogst voor gebruik in houtgerelateerde producten. Zo wordt de koolstof tot ver na de levensduur van de boom in het hout vastgehouden. De koolstofcompensatie bij Thorlux zorgt uiteindelijk voor een natuurlijk bos. Er worden verschillende soorten bomen geplant en weer terug geplant als andere gekapt worden.

Medewerker Famostar sales
Heb je een vraag over dit onderwerp?
Neem direct contact op met de binnendienst

Dit hebben we bereikt met de koolstofcompensatie bij Thorlux.

Download het tree-planting-certificate

Koolstofcompensatie bij Thorlux